Regulamin

Informacje ogólne:
* Na chacie organizacyjnym zachowujemy kulturę - staramy się nie przeklinać.
* Zakaz wynoszenia informacji z czatu organizacyjnego poza obszar gangu.
* Nie wyzywany się, ani nie prowokujemy osób z organizacji.
* Nie zwracamy pieniędzy wpłaconych do bankomatu organinizacji ( wpisowe, składki, dobrowolna wpłata ).
* Każdy członek organizacji, który chce opuścić nasze szeregi ma obowiązek poinformaowac Lidera bądź V-Lidera.
* Składki wpłacamy do bankomatu organizacyjnego wraz z data wpłaty.
* Degradacja z organizacji odbywa się automatycznie po 3 ostrzeżeniach.
* Na wyższą rangę awansować moga członkowie którzy się dobrze sprawuje ( zarząd organizacji nadaje wtedy nową rangę )
* Składki wpłacamy do bankomatu organizacyjnego wraz z data wpłaty ( wzór: Składka
11.10.2018 )
*Limit ostrzeżeń wynosi 3
*Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
* Nieznajomość taryfikatora kar nie zwalnia Cię od przestrzegania go.
*Na spłatę kary czekamy maksymalnie jeden dzień.

Informacje ogólne o pojazdach:
* Pojazdy przepisane na organizacje parkujemy wyłącznie na bazie.
* Odpowiedzialność za auto bierze ostani kierowca.
* Jeżeli wyjmujesz auto z przechowali i jest rozwalone zgłoś to administracji i poproś o sprawdzenie przedostatniego kierowcy. Zrób ss i zgłoś to Liderowi bądz V-Liderowi. Wtedy nie bedziesz musiał płacić za naprawe.
* Za pozostawienie lub uszdzonedzie pojazdu odpowiada ostatni kierowca.
* Auta odstawiamy na bazę naprawione minimum ABC i zatankowane 1/2 baku.
* Nie zmieniamy kolorów pojazdów.
* Za pozostawienie lub uszdzonedzie pojazdu odpowiada ostatni kierowca.
*Zakaz zmieniania ustawień MK w pojazdach
Degradacja z organizacji:
* Nieaktywność powyżej 7d.
* Wykorzystanie limitu ostrzeżeń.

Awans na stopień wyżej:
* Na wyższą rangę awansować moga członkowie którzy się dobrze sprwuja.
* Po dodaniu pojazdu do organizacji.
Kary:

* Wyniesienie informacji z czatu organizacyjnego - Ostrzeżenie
* Wyzywanie innego członka organizacji - Upomnienie
* Pozostawienie naprawionego pojazdu poza bazą - Upomnienie
* Pozostawnienie rozwalonego pojazdu poza bazą - Ostrzeżenie + kara 500 €
* Pozostawienie naprawionego pojazdu w przechowali - Upomnienie
* Pozostawienie rozwalonego pojazdu w przechowalni - Ostrzeżenie + kara 700 €
* Pozostawienie rozwalonego pojazdu na bazie - Ostrzeżenie + kara 300 €
*Doprowadzenie pojazdu do zostania na PZP - Ostrzeżenie + kara 2000e.

Taryfikator kar:
* Dwa upomnienia = jedno ostrzeżenie.
* Trzy ostrzeżenia = degradacja z organizacji.

Składki:
*Wstęp - 500€
* Składki - Co tydzień w sobotę 500€
* Gdy zbieramy na pojazd/tuning bądź coś innego dla orgnizacji wpłacamy dobrowolnie pieniądze na ten cel.


Regulamin obowiązuje od 06.11.18 do 04.01.19
zarząd robi przerwe organizacja wroci za jakis czas